Kuorolaiset stemmoittain

I-Tenori (8)
Hämäläinen Eero
Kemppainen Jorma
Koponen Jorma
Korhonen Lauri
Pettersson Ilkka
Puroila Hannu
Tynkkynen Tuomo
Westerberg Lars-Martin
II-Tenori (9)
Heiskanen Juhani
Konttinen Arto
Lyytinen Paavo
Piironen Kauko
Rautio Pekka
Toivanen Harri
Väänänen Tuomo
Vauhkonen Marko
Ylönen Eljas
I-Basso (10)
Aho Aulis
Ahonen Veijo
Holopainen Pietari
Kärki Esko
Kukkonen Hannu
Kupiainen Pertti
Takala Jouko
Vaittinen Osmo
Virtaniemi Pekka
Vuori Markku
II-Basso (10)
Heikkonen Pauli
Hoffren Petri
Holopainen Mikko
Makkonen Jorma
Malinen Pertti
Miettinen Aku
Toikkanen Pentti
Vantila Pekka
Vihavainen Hannu-Heikki
Virintie Timo