Mies, tule kuorokouluun!

Kuorokouluun otetaan myös naisia. Naisten ryhmä kokoontuu samoina päivinä kuin miesten ryhmä, mutta klo 17-18:30.

Kuorokoulussa tutustutaan ja opetellaan seuraavia asioita:

  • Miten lauluääni toimii ja miten sitä harjoitetaan
  • Miten lauletaan moniäänisesti
  • Nuotinluvun alkeet
  • Kuoronjohtajan eleet; mitä hän niillä tarkoittaa
  • Kuorolaulun eri tyylit; tutustuminen klassisen ja rytmimusiikin kuorolaulun erilaisiin tyyleihin
  • Esiintyminen & tulkinta
  • Erilaiset kuorot; millaisia kuoroja on ja miten niihin pääsee, koelauluun valmistautuminen,

Klassikko -juhlakonsertit 2019

Perinteikkäiden mieskuorojen kohtaaminen on Klassikko

Mieskuoro Kuopio-Kvartetti ja Joensuun Mieslaulajat juhlivat suomalaisen mieskuorolaulun 200 vuotta Klassikko-yhteiskonsertein Kuopiossa ja Joensuussa

Kuluva vuosi 2019 on suomalaisen mieskuorolaulun juhlavuosi, jota juhlitaan ympäri Suomea konsertein ja tapahtumin. Juhlavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Itä-Suomessa kaksi perinteikästä ja maineikasta mieskuoroa, Mieskuoro Kuopio-Kvartetti ja Joensuun Mieslaulajat, yhdistävät voimansa ja järjestävät juhlakonsertit Kuopiossa ja Joensuussa.

El Clásico on kahden perinteisen ja menestyneen jalkapalloseuran ottelu Espanjassa. Klassikkoja ovat myös kahden perinteikkään mieskuoron yhteiskonsertit juhlavuoden kunniaksi. Kuopion ja Joensuun juhlakonserteissa kuullaan mieskuoroklassikoiden lisäksi kuoroille omistettuja teoksia ja uudempaa mieskuoromusiikkia. Mieskuoro Kuopio-Kvartetti ja Joensuun Mieslaulajat ovat tehneet aiemminkin yhteistyötä mm. esittäen Sibeliuksen Kullervoa.

Mieskuoro Kuopio-Kvartetin alkusävelet kiirivät ilmoille syksyllä 1949, kun yhdeksän miehen ryhmä kvartettilaulusta kiinnostuneita miehiä kokoontui harjoittelemaan mieskuorolauluja omaksi ja kotiensa iloksi. Myöhemmin kvartetista kasvoi mieskuoro, mutta kvartettinimi haluttiin säilyttää muistona syntyhistoriasta. Kuluva vuosi 2019 on Mieskuoro Kuopio-Kvartetin toiminnan 70. juhlavuosi.

Koko toimintansa ajan kuoro on konsertoinut aktiivisesti kotikaupungissaan, lähimaakunnissa ja ulkomailla. Perinteisiksi ovat muodostuneet joulunajan konsertit Kuopion tuomiokirkossa ja naapurikuntien kirkoissa ja konserttitiloissa. Keväisin on Mieskuoro Kuopio-Kvartetti ilahduttanut yleisöään lauluillaan eri paikoissa joko toivekonsertein tai perinteisillä konserteillaan tuoden solisteiksi kuopiolaisten taitajien lisäksi kansainvälisiä huippujamme kuten Jaakko Ryhäsen ja Jorma Hynnisen. Yhteistyö Kuopion kaupungin ja kaupunginorkesterin kanssa on yhdistänyt kuoron moniin mittaviin projekteihin Musiikkikeskuksella sekä kummikaupungeissa ulkomailla.

Mieskuoro Kuopio-Kvartetissa laulaa tällä hetkellä 36 laulajaa ja sitä johtaa musiikin maisteri Jaana Turunen.

Joensuun Mieslaulajien missio on laadukkaan joensuulaisen mieskuoroperinteen jatkaminen ja kehittäminen hauskanpitoa ja yhdessäoloa unohtamatta.

Kuoron 108 vuoden ikä on kunnioitettava saavutus Suomen mieskuorojen joukossa. Vankoista perinteistä huolimatta viime vuosina kuoroon on liittynyt paljon nuoria laulajia. Kuoron eri kokoonpanoissa laulaa yhteensä yli 70 laulajaa, joista nuorimmat ovat hiukan alle parikymppisiä. Joensuussa mieskuorohenki elää vahvana!

Joensuun Mieslaulajat esittää niin perinteisiä mieskuorolauluja sekä moderneja kuoroteoksia kuin myös viihteellisempää mieskuoro-ohjelmistoa. Joensuun Mieslaulajien pääkuoron toiminta on tavoitteellista ja kunnianhimoista: kuoro on osallistunut Suomen Mieskuoroliiton järjestämään kansainväliseen Leevi Madetoja -mieskuorokilpailuun ja sijoittunut kaksi kertaa peräkkäin kansallisen sarjan kolmannelle sijalle.

Kuoron taiteellisena johtajana ja laulunjohtajana on vuodesta 2015 alkaen toiminut dir. cant. Janne Piipponen.

Mieskuorojen kuorokouluhankkeelle apurahaa

Mieskuorojen Kuorokoulut 2019 -hanke on saanut 10 000 euron apurahan Suomen kulttuurirahastolta. Hankkeen tarkoituksena on kehittää mieskuorotoimintaa Suomessa järjestämällä kuorokouluja miehille, jotka haluaisivat liittyä kuoroon, ja mieskuorolaulajille, jotka haluavat kehittää omia taitojaan. Tavoitteena on saada uusia laulajia olemassa oleviin kuoroihin sekä kehittää kuorolaisten taitoja kuorolaulun eri osa-alueilla. 

Kuorokoulut toteutetaan 18 mieskuoron yhteistyöprojektina kymmenessä maakunnassa Suomessa. Kukin kuoro vastaa omalla paikkakunnallaan koulutusten käytännön järjestelyistä ja sisällöstä. Hankkeen toteutusta koordinoi työryhmä, johon kuuluvat Hannu Malkamäki (Mieskuoro Jussit), Kari Muhonen (Kerimäen Mieslaulajat), Mikko Holopainen (Mieskuoro Kuopio-Kvartetti, hankkeen koordinaattori) ja Jaana Turunen (Mieskuoro Kuopio-Kvartetti, hankkeen taiteellinen johtaja). 

Kuorokoulut 2019 hankkeessa vaihdetaan ideoita ja kokemuksia kuorojen kesken ja yhteistyötahojen kanssa. Lisätietoja saa sivulta kuorokoulu.com sekä hankkeessa mukana olevilta kuoroilta ja työryhmän jäseniltä: Mikko.Holopainen@mieskuoro.fi ja p. 044 5876410, Jaana.Turunen@maestra.fi, Kari.Muhonen@mieskuoro.fi ja Hannu.Malkamaki@mieskuoro.fi.

MKK:n joulukonsertit 2018

Konsertit Kuopion tuomiokirkossa sekä Leppävirran että Vesannon kirkoissa

Mieskuoro Kuopio-Kvartetin joulukonserteissa 2018 ovat yhdistelmä vanhoja ja uusia joululauluja. Mukana on tuttuja joululauluja Suomesta ja muualta maailmasta, mutta myös harvemmin kuultuja klassikoita ja uusia sovituksia niistä. Kuopion konsertissa Kuopio-Kvartetin kanssa esiintyy Haapaniemen koulun 6B musiikkiluokka.

Ohjelma 10 e.

Kohti juhlavuotta

Vuosi 2019 on kahdella tapaa juhlavuosi Mieskuoro Kuopio-Kvartetille. Valtakunnallisesti vietetään Suomalainen mieskuorolaulu 200 vuotta juhlaa monin näkyvin tilaisuuksin. Juhlavuoden suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Lisäksi syksyllä 2019 tulee 70 vuotta siitä, kun Kuopio-Kvartetin alkusävelet kiirivät ilmoille. Kuoro juhliikin molempia juhlakonsertilla ja suunnitelmissa on myös muita juhlavuoteen liittyviä projekteja.