Kuopio-Kvartetin aloitteesta syntynyt Miesten kuorokoulut -projekti on päättynyt

Valtakunnallinen Miesten kuorokoulut -projekti toteutettiin vuosina 2019–2020 Suomen Kulttuurirahaston tuella. Projektin tuloksena on 14 kuorokoulua, lähes sata koulutuskertaa, 200 koulutustuntia, 300 koulutuksissa käynyttä mieslaulajaa sekä kuorokouluoppaat järjestäjille ja uusille laulajille.

Suomen Kulttuurirahaston Mirjam ja Hans Helinin säätiön tuella toteutettu Miesten kuorokoulut 2019–2020-projekti on päättynyt. Projektin aikana koulutettiin lähes 300 mieslaulajaa ympäri Suomea. Projektin kokemukset on koottu Kuorokouluoppaaksi ja sen liitteeseen Tervetuloa kuorokouluun! -opasvihkoon, jotka ovat vapaasti kuorojen käytettävissä. Oppaat voi ladata maksutta www.kuorokoulu.com -sivustolta.

Taustalla hyvät kokemukset kuorokoulusta uusien laulajien rekrytoinnissa

Projektin aloitteentekijänä syksyllä 2018 oli Mieskuoro Kuopio-Kvartetin silloinen puheenjohtaja Mikko Holopainen, joka kutsui mukaan suomalaisia mieskuoroja toteuttamaan kuorokouluja uusien laulajien rekrytoimiseksi. Hankkeeseen lähti 17 mieskuoroa, joiden joukosta koottiin työryhmä suunnittelemaan hanketta ja hakemaan rahoitusta. Projekti lähti liikkeelle eri puolilla Suomea syksyllä 2019.

– Meillä Mieskuoro Kuopio-Kvartetissa kuorokoulua on toteutettu jo viiden vuoden ajan, kertoo Mikko Holopainen. – Se on alkanut näkyä toiminnassamme monin tavoin. Kuoromme koko on kasvanut 25 miehestä 45 laulajan porukaksi. Mukaan on saatu nuoria laulajia. Tuoreessa pienryhmässämme on joka stemmassa vähintään yksi kuorokoulusta mukaan tullut laulaja. Kuoron nykyisen hallituksen kaikki jäsenet tulivat yhdistykseen kuorokoulun kautta, joten sitoutumista ja resursseja kuoron hallintoon ja kehittämiseen on myös saatu.

Valtakunnallisen hankkeen tavoitteena uudet mieslaulajat

Kuorokouluhankkeen tavoitteena oli saada uusia, varsinkin nuoria laulajia mieskuoroihin, sekä kouluttaa jo kuorossa olevia laulajia. Hankkeen suunnittelu alkoi kahdeksantoista mieskuoron voimin. Neljä kuoroa jäi pois ennen toteutusvaihetta muiden kiireiden vuoksi. Neljätoista kuorokoulua järjestettiin osallistuneiden kuorojen voimin vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana eri puolilla maatamme. Kuorokoulut toteutettiin ennen koronaepidemian alkua maaliskuuhun 2020 mennessä.

Kuorokouluhanketta koordinoi yhteistyökuorojen edustajista koottu työryhmä, johon kuuluivat Kari Muhonen (työryhmän puheenjohtaja, Etelä-Savo), Mikko Holopainen (työryhmän hankekoordinaattori, Pohjois-Savo), Hannu Malkamäki (Etelä-Pohjanmaa) sekä kuorotoiminnan ja koulutuksen asiantuntijana musiikin maisteri ja kuoronjohtaja Jaana Turunen.

Hankkeeseen osallistuneet kuorot olivat: Joensuun Mieslaulajat, Etelä-Pohjanmaan Mieslaulajat, Kerimäen Mieslaulajat, Kouvolan Mieskuoro, Lapuan Mieslaulajat, Mieskuoro Kuopio-Kvartetti, Mieskuoro Sirkat, Mikkelin Mieslaulajat, Mäntsälän Mieskuoro, Porin Mies-Laulu, Porvoon Mieslaulajat, Rautalammin Mieslaulajat, Savonlinnan Mieskuoro ja Vuoksen Mieslaulajat.

Kuorokouluoppaat avuksi tuleville kuorokouluille

Projektin loppuvaiheessa nähtiin hyväksi koota kokemukset kuorokouluista kaikille avoimeksi kuorokouluoppaaksi, jotta projektissa hankittu tietotaito jää talteen ja jotta se leviäisi myös muihin kuoroihin, jotka haluavat kehittää toimintaansa kuorokoulujen avulla. Kuorokouluoppaan kirjoittajaksi pyydettiin kuoronjohtaja Jaana Turusta, joka on ollut mukana hankkeessa sen suunnitteluvaiheesta alkaen.

Kuorokouluopas on tarkoitettu kuorokoulujen järjestäjille, jotka haluavat hankkia ja kouluttaa uusia laulajia kuoroonsa. Kirja sisältää vinkkejä ja käytännön ohjeita sekä kuorokoulun järjestämiseen että sen sisällön suunnitteluun.

Tervetuloa Kuorokouluun! on opas kuorolaulun aloittamiseen. Se on tarkoitettu uusille kuorolaisille tai pitkän ajan jälkeen kuoroon palaaville. Tervetuloa kuorokouluun! -oppaassa kerrotaan kuorotoiminnasta monesta näkökulmasta ja annetaan tietoa mm. laulamisesta, erilaisista kuoroista ja musiikin perusasioista.

Hankkeessa valmistellut oppaat ovat vapaasti käytettävissä. Ne voi ladata itselle maksutta www.kuorokoulu.com -sivustolta. Kuorokoulutoiminta on innoittanut järjestämään koulututusta myös hankkeen jälkeen. On pidetty nuotinlukukursseja, yhtyelaulukursseja ja muita vastaavia koulutushankkeita. Jotkut kuorot suunnittelevat kuorokouluja pidettäväksi myös tulevina vuosina.

Kiitos hankkeen toteuttajille!

Kiitämme kaikkia projektissa mukana olleita kuoroja työstä suomalaisen kuorolaulun hyväksi ja mieslaulajien kouluttamiseksi!

http://escortmamas.com
Vieritä ylös